ekologiaW załączeniu przedstawiamy dokumenty ze spotkania informacyjnego W załączeniu przedstawiamy dokumenty ze spotkania informacyjnego dotyczącego realizacji projektu pn. "„Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” - poddziałanie 3.3.1.

Załączamy również umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy i Miasta Nisko.

Przypominamy, iż do dnia 28 czerwca wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie Mieszkańcy zobowiązani są do podpisania niniejszej umowy i dostarczenia jej do Urzędu Gminy i Miasta Nisko pok. 6. Umowa powinna zostać podpisana przez wszystkich właścicieli budynku, na który składa była deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

ekologiaInformujemy, że z dniem 18.04.2018r. zostało zakończone przyjmowanie deklaracji udziału w projekcie pod nazwą „Ograniczenie szkodliwej emisji – montaż nowoczesnych  kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

ekologiaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że z dniem 2 marca 2018r. zakończył się nabór deklaracji udziału w projekcie „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

Deklaracje można nadal składać (bez dokonywania wpłaty). Deklaracje będą umieszczane na liście rezerwowej w kolejności wpływu.