Czytaj więcej...W piątkowy wieczór, 10 marca 2017 roku podczas uroczystej gali zorganizowanej w Zajeździe „Sezam” w Stalowej Woli oficjalnie ogłoszono nazwiska tych, którzy głosami  Czytelników redakcji dziennika "Echo Dnia"oraz redakcyjnej kapituły zasłużyli na miano Człowieka Roku 2016 w powiatach niżańskim, stalowowolskim oraz tarnobrzeskim.

Statuetki laureatom wręczał redaktor naczelny „Echa Dnia”, Stanisław Wróbel. Dodatkowo kapituła redakcyjna mając możliwość przyznania od jednego do pięciu wyróżnień w każdym z powiatów, postanowiła wyróżnić maksymalną liczbę nominowanych.

Czytaj więcej...Tegoroczny wyjątkowo długi karnawał skłonił seniorów do zorganizowania sobie zabawy tanecznej. Zgodziła się nas przyjąć właścicielka Zielonego Dworku, p. Alicja Madej. Pani prezes W. Krasny uzgodniła menu, Weronika Mierzwa zebrała pieniądze, Stanisław Bera przygotował nagłośnienie i w środowe popołudnie sala Zielonego Dworku zapełniła się spragnionymi zabawy emerytami.

Czytaj więcej...W niedzielę 29  stycznia 2017 roku w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" odbył się tradycyjny już "Wieczór z kolędą". Do udziału w koncercie zaproszono chór seniorów "Echo", kapelę ludową Mieczysława Koziarza oraz akordeonistę Zygmunta Kunikowskiego.
     Chór "Echo" rozpoczął uroczystość kolędą "Bóg się rodzi", po czym głos zabrała p. Alicja Sochacka, dyrektor NCK, która powitała zebranych, po czym wygłosiła krótką informację o chórze "Echo" i oddała głos dyrygentce Mirosławie Barylskiej. Pod jej batutą chór seniorów wykonał 6 kolęd, nagradzanych przez widownię gorącymi oklaskami.

Czytaj więcej...Na dzień 19 stycznia 2017 roku wyznaczono termin tradycyjnego noworocznego spotkania wszystkich członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku. Tym razem gościny użyczył nam "Zielony Dworek", ponieważ świetlica PSS - u, gdzie zwykle się spotykaliśmy, nie ma ogrzewania, co przy panujących obecnie kilkunastostopniowych mrozach byłoby nie do zniesienia. Pani Alicja Madej, właścicielka Dworku, przygotowała salę, pięknie nakryła stoły i w tym ładnym otoczeniu można było świętować.

Czytaj więcej...Okres świąt Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas śpiewania kolęd i pastorałek. Te piękne - radosne, ale też i wzruszające, a czasem i żartobliwe - pieśni są śpiewane nie tylko w kościołach, ale i w prywatnych domach oraz podczas różnych spotkań.