Czytaj więcej...Grupa nieformalna ,,Odkrywcy kultury'' z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu pod patronatem Koła Gospodyń Wiejskich ,,Nowosielczanki'' od 15 kwietnia 2019r. do 30 listopada 2019r. realizowała inicjatywę pt. ,,Bibułkarstwo elementem kultury lasowiackiej''. W projekcie wzięło udział 35 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowosielcu.

Podczas realizacji inicjatywy podjęte zostały działania, które miały przybliżyć uczestnikom tradycje i kulturę lasowiacką. Prowadzone były spotkania z twórcami ludowymi, zorganizowane zostały wycieczki wyjazdowe oraz warsztaty stacjonarne. Uczestnicy zwiedzili Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. W szkole odbyły się warsztaty wikliniarskie, podczas których uczniowie pod fachowym okiem pani Henryki Działak uczyli się wyplatać koszyczki i ozdoby z wikliny. Zajęcia pokazowe z bibułkarstwa pt. „Cuda z krepiny” poprowadziła ludowa artystka pani Czesława Zawadzka.. Warsztaty z wykonywania kwiatów do palm wielkanocnych i tworzenia palm prowadzone były przez Członkinie KGW „Nowosielczanki”.

Czytaj więcej...Oficjalne oddanie do użytku rozbudowanej ulicy Grądy w Nisku miało miejsce w poniedziałek 9 grudnia. Nowa droga ułatwi komunikację na osiedlu domów jednorodzinnych i udrożni dojazd do zalewu retencyjnego w Podwolinie.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 4 grudnia odbyła się uroczystość Złotych oraz Diamentowych Godów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po 50 i 60 latach wspólnego życia otrzymało 8 par.

Wśród dostojnych jubilatów obchodzących Złote Gody znaleźli się Janina i Mieczysław Dorota, Zofia i Stefan Gil, Wanda i Andrzej Mścisz, Jadwiga i Witold Pastucha, Helena i Tadeusz Warchoł, Maria i Tadeusz Złotek, Helena i Julian Dąbek. Diamentowe Gody świętowali Katarzyna i Bolesław Zybura.

Czytaj więcej...Każdy z nas powinien wiedzieć, po co i jak należy segregować śmieci. Ta prosta wiedza pozwoli utrzymać nasza planetę w czystości.