Wspólnotę samorządową Gminy Nisko stanowią mieszkańcy miasta Nisko i następujących sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racaławice, Wolina, Zarzecze.

Terytorium Gminy Nisko obejmuje obszar o powierzchni 14 242 ha.


 1. Gmina i Miasto Nisko posiadają herb, flagę i hejnał określone odrębnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską.
 2. Za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Nisko Rada Miejska może przyznać odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko”.
 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy i Miasta Nisko, nie będącej mieszkańcem Gminy, Rada może nadać „Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Nisko”
 4. Za szczególne osiągnięcia w działalności gospodarczej na terenie Gminy Rada może przyznać „Niżański Laur Gospodarczy”.
 5. Tryb przyznawania odznaki i nadawania wyróżnień, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 


 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory lub w drodze referendum.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Burmistrza określają odrębne ustawy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa o referendum lokalnym.

 

 1. Organami gminy są: Rada Miejska oraz Burmistrz.
 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji oraz zarządzeń Burmistrza.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700

 

 

Biuro Rady Miejskiej w Nisku: Plac Wolności 14 37-400 Nisko;
(I-sze piętro, pokój nr 16)
tel. (0-15) 8415634, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skład Rady Miejskiej w Nisku

Przewodniczący:  
Folta Marcin
Wiceprzewodniczący:  
Madej Adam
Wiceprzewodniczący:Pachla Marek
 

Beer Marek
Bis Grzegorz
Błądek Grzegorz
Borowiec Błażej
Czwal Sławomir
Drąg Adam
Jaskot Stanisław
Krzyżak Konrad
Lechociński Bogusław
Nicałek Agnieszka
Ożóg Katarzyna
Potocka Barbara
Sądej Andrzej
Sroka Józef
Sroka Ryszard
Tabian Krzysztof
Tofil Paweł
Wolak Tadeusz

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący: 
Sądej Andrzej 
 

Beer Marek
Błądek Grzegorz 
Borowiec Błażej 
Czwal Sławomir 
Drąg Adam 
Sroka  Ryszard 
Tofil Paweł 
Wolak Tadeusz 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Budżetu i Finansów

 Przewodniczący: 
Beer Marek 
 

Błądek Grzegorz 
Jaskot Stanisław 
Lechociński Bogusław 
Pachla Marek 
Potocka Barbara 
Sądej Andrzej 
Sroka  Józef
Tofil Paweł 
Wolak Tadeusz 

 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 Przewodniczący: 
Tabian Krzysztof 
 

Bis Grzegorz 
Czwal Sławomir 
Folta Marcin
Jaskot Stanisław 
Krzyżak Konrad 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg Katarzyna 
Potocka Barbara 
Sroka  Józef

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych

 Przewodniczący: 
Drąg Adam 
 

Folta Marcin 
Krzyżak Konrad 
Lechociński Bogusław 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg Katarzyna 
Pachla Marek 
Potocka Barbara 
Tabian Krzysztof 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

 Przewodniczący: 
Błądek Grzegorz 
 

Beer Marek 
Bis Grzegorz 
Borowiec Błażej 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg Katarzyna 
Pachla Marek 
Sroka Ryszard 
Tofil Paweł 

 

Burmistrz Gminy i Miastamgr inż. Waldemar Ślusarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415643
I-sze piętro, pok. nr 25
Zastępca Burmistrzamgr Zbigniew Kotuła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415643
I-sze piętro, pok. nr 25
Skarbnik Gminymgr Maria Nabrzeska
tel. (0-15) 8415654
parter, pok. nr 14
Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Jakubów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415637
I-sze piętro, pok. 28

 


 

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach od 900 do 1530

SOŁTYSI
 

Zarzecze – Stanisław Pliszka
tel. (0-15) 8411 157, tel kom. 662 324 028.

Racławice – Zbigniew Kotuła
tel. (0-15) 8412 619, tel kom 692 166 097.

Nowosielec – Joanna Gemzik
tel kom. 788 095 220

Wolina – Elżbieta Tomczak
tel. kom 606 212 679

Nowa Wieś – Grzegorz Błądek
tel. kom. 667 299 258

Kończyce – Kazimierz Bis
tel (0-15) 870 23 54, tel kom. 663 828 309
 

 

 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

Osiedle Nr 1 – Centrum
Adam Madej, tel. kom. 508 091 312


Osiedle Nr 2 - Centrum
Krystyna Rębisz, tel. kom. 601 677 206

Osiedle Nr 3 – Barce
Sławomir Kozarski, tel. kom. 690 894 916

Osiedle Nr 4 – Malce
Marek Beer, tel kom. 662 978 476

Osiedle Nr 5 – Warchoły
Marek Urban, tel kom. 698 664 493

Osiedle Nr 6 – Podwolina
katarzyna Ożóg, tel kom. 696 602 970

Osiedle Nr 7 – Moskale
Anna Peszek, tel. (0-15) 8414140

Osiedle Nr 8 – PGO
Anna Kołodziej, tel kom. 513 085 022

Osiedle Nr 9 – Tysiąclecia
Tadeusz Błażejczak, tel kom. 514 952 788