Wspólnotę samorządową Gminy Nisko stanowią mieszkańcy miasta Nisko i następujących sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racaławice, Wolina, Zarzecze.

Terytorium Gminy Nisko obejmuje obszar o powierzchni 14 242 ha.


 1. Gmina i Miasto Nisko posiadają herb, flagę i hejnał określone odrębnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską.
 2. Za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Nisko Rada Miejska może przyznać odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko”.
 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy i Miasta Nisko, nie będącej mieszkańcem Gminy, Rada może nadać „Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Nisko”
 4. Za szczególne osiągnięcia w działalności gospodarczej na terenie Gminy Rada może przyznać „Niżański Laur Gospodarczy”.
 5. Tryb przyznawania odznaki i nadawania wyróżnień, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 


 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory lub w drodze referendum.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Burmistrza określają odrębne ustawy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa o referendum lokalnym.

 

 1. Organami gminy są: Rada Miejska oraz Burmistrz.
 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji oraz zarządzeń Burmistrza.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1530

 

 

Biuro Rady Miejskiej w Nisku: Plac Wolności 14 37-400 Nisko;
(I-sze piętro, pokój nr 16)
tel. (0-15) 8415634, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skład Rady Miejskiej w Nisku

Przewodniczący:  

Folta Marcin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiceprzewodniczący:  

Madej Adam
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiceprzewodniczący: 
Pachla Marek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Beer Marek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bis Grzegorz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Błądek Grzegorz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Borowiec Błażej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czwal Sławomir
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drąg Adam
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jaskot Stanisław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzyżak Konrad
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lechociński Bogusław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nicałek Agnieszka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ożóg-Bąk Katarzyna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potocka Barbara
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sądej Andrzej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sroka Józef
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sroka Ryszard
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tabian Krzysztof
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tofil Paweł
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolak Tadeusz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący: 
Sądej Andrzej 
 

Beer Marek
Błądek Grzegorz 
Borowiec Błażej 
Czwal Sławomir 
Drąg Adam 
Sroka  Ryszard 
Tofil Paweł 
Wolak Tadeusz 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Budżetu i Finansów

 Przewodniczący: 
Beer Marek 
 

Błądek Grzegorz 
Jaskot Stanisław 
Lechociński Bogusław 
Pachla Marek 
Potocka Barbara 
Sądej Andrzej 
Sroka  Józef
Tofil Paweł 
Wolak Tadeusz 

 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 Przewodniczący: 
Tabian Krzysztof 
 

Bis Grzegorz 
Czwal Sławomir 
Folta Marcin
Jaskot Stanisław 
Krzyżak Konrad 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg-Bąk Katarzyna 
Potocka Barbara 
Sroka  Józef

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych

 Przewodniczący: 
Drąg Adam 
 

Folta Marcin 
Krzyżak Konrad 
Lechociński Bogusław 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg-Bąk Katarzyna 
Pachla Marek 
Potocka Barbara 
Tabian Krzysztof 

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 Przewodniczący: 
Bis Grzegorz
 

Błądek Grzegorz
Drąg Adam
Jaskot Stanisław
Krzyżak Konrad
Lechociński Bogusław
Sroka Józef
Sroka Ryszard
Tabian Krzysztof

 

 

Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

 Przewodniczący: 
Błądek Grzegorz 
 

Beer Marek 
Bis Grzegorz 
Borowiec Błażej 
Madej Adam 
Nicałek Agnieszka 
Ożóg-Bąk Katarzyna 
Pachla Marek 
Sroka Ryszard 

 

Burmistrz Gminy i Miastamgr inż. Waldemar Ślusarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415643
I-sze piętro, pok. nr 25
Zastępca Burmistrzamgr Zbigniew Kotuła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415643
I-sze piętro, pok. nr 25
Skarbnik Gminymgr Dorota Urban
tel. (0-15) 8415654
parter, pok. nr 14
Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Jakubów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415682
I-sze piętro, pok. 28

 


 

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach od 900 do 1530