Wspólnotę samorządową Gminy Nisko stanowią mieszkańcy miasta Nisko i następujących sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racaławice, Wolina, Zarzecze.

Terytorium Gminy Nisko obejmuje obszar o powierzchni 14 242 ha.


 1. Gmina i Miasto Nisko posiadają herb, flagę i hejnał określone odrębnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską.
 2. Za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Nisko Rada Miejska może przyznać odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko”.
 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy i Miasta Nisko, nie będącej mieszkańcem Gminy, Rada może nadać „Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Nisko”
 4. Za szczególne osiągnięcia w działalności gospodarczej na terenie Gminy Rada może przyznać „Niżański Laur Gospodarczy”.
 5. Tryb przyznawania odznaki i nadawania wyróżnień, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 


 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory lub w drodze referendum.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Burmistrza określają odrębne ustawy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa o referendum lokalnym.

 

 1. Organami gminy są: Rada Miejska oraz Burmistrz.
 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji oraz zarządzeń Burmistrza.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700

 

 

Biuro Rady Miejskiej w Nisku: Plac Wolności 14 37-400 Nisko;
(I-sze piętro, pokój nr 16)
tel. (0-15) 8415634, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skład Rady Miejskiej w Nisku

Przewodniczący
Ślusarczyk Waldemar
Wiceprzewodniczący
Piekarz Eugeniusz
WiceprzewodniczącyOleksak Tomasz
 

Bis Grzegorz
Borowiec Błażej
Dudzic Piotr
Drąg Adam
Folta Marcin
Graniczny Józef
Jaskot Stanisław
Juśko Mariusz
Karnat Gabriela
Kotuła Zbigniew
Lechociński Bogusław
Łuka Zdzisław
Naprawa Stanisław
Pachla  Marek
Surdyka Tadeusz
Stępień Anna
Szymik Elżbieta
Tabian Krzysztof

 

Komisje Rady Miejskiej w Nisku

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący

 

Krzysztof Tabian
Piotr Dudzic
Adam Drąg
Marcin Folta
Gabriela Karnat
Bogusław Lechociński
Zdzisław Łuka
Stanisław Naprawa
Tomasz Oleksak

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący

Józef Graniczny
Piotr Dudzic
Stanisław Jaskot
Mariusz Juśko
Gabriela Karnat
Zbigniew Kotuła
Bogusław Lechociński
Marek Pachla
Anna Stępień

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący

Marek Pachla
Grzegorz Bis
Adam Drąg
Józef Graniczny
Zdzisław Łuka
Stanisław Naprawa
Tomasz Oleksak
Eugeniusz Piekarz
Tadeusz Surdyka
Elżbieta Szymik
Krzysztof Tabian

Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych

Przewodniczący

Gabriela Karnat
Marcin Folta
Stanisław Jaskot
Zdzisław Łuka
Stanisław Naprawa
Marek Pachla
Eugeniusz Piekarz
Anna Stępień
Elżbieta Szymik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Zbigniew Kotuła
Błażej Borowiec
Mariusz Juśko
Elżbieta Szymik
Grzegorz Bis

 

Burmistrz Gminy i Miastamgr Julian Ozimek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415641
I-sze piętro, pok. nr 25
Zastępca Burmistrzamgr Teresa Sułkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0-15) 8415642
I-sze piętro, pok. nr 25
Skarbnik Gminymgr Maria Nabrzeska
tel. (0-15) 8415654
parter, pok. nr 14
Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Jakubów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-15) 8415637

I-sze piętro, pok. 28

 


 

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach od 900 do 1530

SOŁTYSI
 

Zarzecze – Stanisław Pliszka
tel. (0-15) 8411 157, tel kom. 662 324 028.

Racławice – Zbigniew Kotuła
tel. (0-15) 8412 619, tel kom 692 166 097.

Nowosielec – Joanna Gemzik
tel kom. 788 095 220

Wolina – Elżbieta Tomczak
tel. kom 606 212 679

Nowa Wieś – Grzegorz Błądek
tel. kom. 667 299 258

Kończyce – Kazimierz Bis
tel (0-15) 870 23 54, tel kom. 663 828 309
 

 

 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

Osiedle Nr 1 – Centrum
Adam Madej, tel. kom. 508 091 312


Osiedle Nr 2 - Centrum
Krystyna Rębisz, tel. kom. 601 677 206

Osiedle Nr 3 – Barce
Sławomir Kozarski, tel. kom. 690 894 916

Osiedle Nr 4 – Malce
Marek Beer, tel kom. 662 978 476

Osiedle Nr 5 – Warchoły
Marek Urban, tel kom. 698 664 493

Osiedle Nr 6 – Podwolina
katarzyna Ożóg, tel kom. 696 602 970

Osiedle Nr 7 – Moskale
Anna Peszek, tel. (0-15) 8414140

Osiedle Nr 8 – PGO
Anna Kołodziej, tel kom. 513 085 022

Osiedle Nr 9 – Tysiąclecia
Tadeusz Błażejczak, tel kom. 514 952 788